Thứ tư, 16/10/2019 - 02:42|
Hè vui khỏe và bổ ích
 • Lê Văn Thời
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chính trị: Cử nhân

 • Nguyễn Bá Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chính trị: Trung cấp

 • Nguyễn Thế Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chính trị: Cao cấp